BYTE AV DATASKYDDSOMBUD (DSO) FÖR REFORM SOCIETY

Ett nytt Dataskyddsombud har tilldelats Reform Society. 

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom federationen. Det innebär bland annat att

  • samla in information om hur federationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att federationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom federationen.

Dataskyddsombudet ska också

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom federationen
  • samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid inspektioner.

Läs mer om Dataskyddsombudets roll på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/

Dataskyddsombud (DSO)
Josephine Moghim-khah har tilldelats rollen som Dataskyddsombud för Reform Society.
E-post: josephine.moghim@reformsociety.se eller dataskydd@reformsociety.se
Mob: 073-534 78 97