Det är vi som är Reform Society

Reform Society är 68 stycken strateger, kreatörer, utvecklare, analytiker, designers och musiker – bland andra – som går till jobbet varje dag för att sprida mer makt till fler.

Amelie Lind
Reformklubben

Affärsområdeschef Offentliga Affärer

amelie.lind@reformklubben.com

+46 73 904 32 34

Anette Törnqvist
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

anette.tornqvist@reformklubben.com

+46 70 207 96 79

Anna-Carin Windahl
Reform SocietyReformklubben

Byråchef Reformklubben

annacarin.windahl@reformklubben.com

+ 46 73 532 10 96

(föräldraledig)

Anna Erhardt
Reformklubben

Konsult Organisationer

anna.erhardt@reformklubben.com

+46 73 390 76 98

Anna Wickman
Reformklubben

Konsult Organisationer

anna.wickman@reformklubben.com

+46 70 608 79 81

Anne Carlsson
Reformklubben

Konsult Hälsa

anne.carlsson@reformklubben.com

+ 46 70 522 25 65

Cecilia Ungerstedt
Reformklubben

Affärsområdeschef Hälsa

cecilia.ungerstedt@reformklubben.com

+ 46 72 742 75 35

Cia Zingmark
Reformklubben

Konsult Hälsa

cia.zingmark@reformklubben.com

+ 46 70 916 06 70

Fredrica Werner
Reformklubben

Konsult Organisationer

fredrica.werner@reformklubben.com

+ 46 70 250 52 42

Fredrik Larsson
Reformklubben

Tf byråchef Reformklubben

fredrik.larsson@reformklubben.com

+ 46 73 022 20 68

Fredrik Runsiö
Reformklubben

Konsult Organisationer

fredrik.runsio@reformklubben.com

+ 46 70 629 03 36

Fredrik Wittbjer
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

fredrik.wittbjer@reformklubben.com

+46 73 208 99 72

Gina Bayoumi
Reformklubben

Konsult Organisationer

gina.bayoumi@reformklubben.com

+ 46 73 209 24 34

Ihsan Kellecioglu
Reformklubben

Konsult Organisationer

ihsan.kellecioglu@reformklubben.com

+46 70 405 40 38

Jennie Zetterström
Reformklubben

Konsult Organisationer

jennie.zetterstrom@reformklubben.com

+ 46 70 918 81 98

(tjänstledig)

Jesper Liveröd
Reformklubben

Konsult Organisationer

jesper.liverod@reformklubben.com

+46 70 916 27 31

Johan Assarsson
Reformklubben

Konsult Hälsa

johan.assarsson@reformklubben.com

+46 70 249 17 24

Johan Nyhus
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

johan.nyhus@reformklubben.com

+46 73 410 78 21

Johan Skylling
Reformklubben

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

johan.skylling@reformklubben.com

+46 70 725 89 86

Julia Örtegren
Reformklubben

Konsult Organisationer

julia.ortegren@reformklubben.com

+46 70 029 6 025

Karolina Schubert
Reformklubben

Projektledare Hälsa

karolina.schubert@reformklubben.com

+ 46 73 370 80 20

Malin Malm
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

malin.malm@reformklubben.com

+ 46 701 42 45 73

Mårten Roslund
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

marten.roslund@reformklubben.com

+ 46 73 301 51 51

(Tjänstledig)

Mats Eriksson
Reformklubben

Konsult Hälsa

mats.eriksson@reformklubben.com

+46 70 595 60 85

Mira Lindahl
Reformklubben

Konsult Hälsa

mira.lindahl@reformklubben.com

+ 46 70 848 90 84

Neval Bilici
Reformklubben

Affärsområdeschef Organisationer

neval.bilici@reformklubben.com

Njord Frölander
Reformklubben

Student Associate

njord.frolander@reformklubben.com

Oskar Stenström
Reformklubben

Konsult Organisationer

oskar.stenstrom@reformklubben.com

+ 46 72 243 29 60

Siri Maassen
Reformklubben

Konsult Organisationer

siri.maassen@reformklubben.com

+46 70 770 44 66

Teodor Fridén
Reformklubben

Student Associate

teodor.friden@reformklubben.com

Thomas Olingsberg
Reformklubben

Copywriter

thomas.olingsberg@reformklubben.com

+ 46 70 629 98 57

Tilda Mobärg
Reformklubben

Konsult Hälsa

tilda.mobarg@reformsociety.se

+46 79 347 21 17

Tobias Vestergren
Reformklubben

Projektledare/Konsult

tobias.vestergren@reformklubben.com

+46 70 946 40 74

Viktoria Raft
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

viktoria.raft@reformklubben.com

+46 73 982 88 66